Erasmus+

O programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Akcja ta wspiera szkoły i inne organizacje działające w obszarze edukacji szkolnej, które chcą zorganizować mobilności edukacyjne dla uczniów i pracowników szkół. Organizacje uczestniczące w swoich działaniach powinny aktywnie promować włączenie społeczne i różnorodność, zrównoważenie środowiskowe oraz edukację cyfrową, wykorzystując w tych celach konkretne możliwości finansowania przewidziane w programie, poprzez podnoszenie świadomości wśród uczestników, dzielenie się najlepszymi praktykami oraz wybieranie odpowiednich rozwiązań dla swoich działań.


Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN V

Projekt „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN V” o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET000009557, zwany dalej „Projektem”, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków programu Erasmus+. 

Realizatorem Projektu są Elektroniczne Zakłady Naukowe im. Fryderyka Joliot-Curie we Wrocławiu, zwane dalej „Szkołą”. 

Projekt jest przeznaczony dla 25 uczniów klas trzecich technikum po gimnazjum, zwanych dalej „Uczestnikami”, kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik automatyk, technik elektronik, technik mechatronik, którzy zechcą odbyć czterotygodniowe praktyki zawodowe  w Hiszpanii.

Agnieszka Niedziela
Agnieszka Niedziela – Szkolny Koordynator Projektu

Projekt realizowany jest od 1.09.2021 r. do 30.11.2022 r. 

Praktyki zawodowe  Uczestników Projektu odbędą się w dniach:

      01.08.2022 – 26.08.2022 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału uczniów Szkoły na rynku pracy poprzez lepsze przygotowanie ich do pracy w swoim zawodzie.

Celami dodatkowymi Projektu są: 

 • poprawa mobilności zawodowej uczniów; 
 • poprawa znajomości języków obcych;            
 • nauka tolerancji i poszanowania kultur;
 • rozwój kompetencji społecznych.  

W ramach Projektu Uczestnicy wezmą udział w przygotowaniu:

 • kulturowym
 • przygotowania CV, listów motywacyjnych w formacie Europass
 • językowym
 • z zakresu udzielania pierwszej pomocy i BHP
 • pedagogicznym
Marek Prokopowicz – Wsparcie merytoryczne

Trochę o realizowanych zajęciach

Zajęcia z języka hiszpańskiego

Karolina Kierepko – Nauczycielka języka hiszpańskiego

Języki obce od zawsze były moją pasją. Przyjemność sprawiała mi ich nauka, ale również nauczanie innych.

Dlatego od 15 lat nauczam języka hiszpańskiego i portugalskiego , tworzę materiały do nauki oraz prowadzę i rozwijam moją Internetową Szkołę Językową. Hiszpański i Portugalski dla Polaków – Szkoła Języków Obcych Online

Moja praca to pasja, dzięki której mogę się rozwijać i zarażać językiem moich Rodaków, którzy łączą się ze mną z różnych zakątków świata.

FANTASTYCZNE DOŚWIADCZENIE!

Zajęcia z języka angielskiego

Olha Mastierova – Nauczycielka języka angielskiego

Mieszka od 9 miesięcy w stolicy Dolnego Śląska, i już może powiedzieć, że to zdecydowanie Jej miasto – niesamowicie piękne, starożytne i nowoczesne zarazem, gdzie nauczyła się walczyć o siebie jak nigdy dotąd i gdzie miała najpiękniejszą  jesień i wiosnę w swoim życiu. W końcu jest gotowa zostać tu na dłużej, bo zakochała się we Wrocławiu.

Laura Sundreams

Przedstawiamy Laurę Sundreams która będzie Naszą Mentorką (osobą kontaktową) podczas pobytu na Fuerteventura .

To właśnie z nią będziemy przed wyjazdem poprowadzić konwersacje po angielsku w celu poznania się, przedstawienia swoich preferencji i zainteresowań.

CV oraz listy motywacyjne

Natalia Prokopowicz

Od tych zajęć zależy gdzie będziemy pracować, w jakiej firmie zostaniemy zatrudnieni i jakiego szefa będziemy mieli. CV, czyli nasze doświadczenia, umiejętności i zainteresowania. Jeżeli się dobrze zaprezentujemy to mamy szanse na ciekawy staż i pracę w interesującym zespole.

Wskazówki

 • Pamiętaj, że wypełniasz dokument dla obcokrajowca
 • Wyróżnij się
 • Sprawdź pisownię
 • Nie używaj skrótów
 • Wpisz prawdę
 • Usuń zbędne pola i zadbaj o estetykę graficzną